Get Adobe Flash player
Search

Lüğətlər və dilçilik

Berlitz. Russian phrase book & dictionary. Англо-русский разговорник и словарь

The phrase book can be used both by people who do not know Russian at all and the ones who can read and write in Russian but have no communicating, skills. The phrase book may also be helpful while learning Russian.

М.- 2011

İngiliscə-azərbaycanca izahlı kompüter terminləri lüğəti

İngiliscə-Azərbaycanca izahlı kompüter terminləri lüğəti
(birinci nəşr)
Tərtib edən: Rafiq Məmmədli

Lüğət İnternet, kompüter və İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları sahəsində ən çox işlədilən söz, ifadə və xüsusi terminlərin ingiliscə açılışını və azərbaycanca qarşılığını, lazım olanda isə izahını verir.
Orta məktəb şagirdləri, tələbə və müəllimlərlə yanaşı kompüterdə çalışan istənilən istifadəçi üçün faydalıdır.

Bakı.- 2014.- 466 s.

И.Г.Ализаде, Н.Т. Караева, Л.М. Мешадиева. Русско-азербайджанский медицинский словарь. Əlizadə İ.Q., Qarayeva N.T., Məşədiyeva. Rusca-azərbaycanca tibb lüğəti

Словарь содержит около 50 000 терминов по всем разделам медицины и смежных естесственных наук, а также по медицинской генетике, биохимии, иммунологии, авиационной и космической медицине, медицинской технике.
Словарь рассчитан на преподавателей, аспирантов и студентов медицинских вузов, специалистов медиков и переводчиков.

Rusca-azərbaycanca tibb lüğəti [Mətn] İ. Q.Əlizadə, N. T. Qarayeva, L. M. Məşədiyeva; elmi red. Ə. T. Əmiraslanov

Lüğətdə tibb elminin bütün bölmələri və tibblə əlaqəli təbiət elmləri, həmçinin tibbi genetika, biokimya, immunologiya, aviasiya və kosmos təbabəti, tibbi texnikaya aid 50000-ə yaxın termin toplanmışdır.
Lüğət ali tibb məktəblərinin müəllimi, aspirantları, tələbələri, ixtisaslı tibb işçiləri və tərcüməçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bakı :Azərbaycan ,2011.

 

T. Quliyev, F. Abdullayev, A. Heydarov. Rusça-azərbaycanca riyaziyyat terminlər lüğəti

Riyaziyyat elminin sürətli inkişafı ilə əlaqədar olaraq, çoxlu sayda yeni riyazi terminlər yaranmışdır. Odur ki, müasir riyazi terminləri nəzərə olan lüğətin nəşri qarşıya çıxmışdır.
Llüğətdə

Bakı Dövlət Universiteti
AMEA rəyasət heyəti
Terminologiya Komissiyası
Bakı.- 2012